Brottmål

Brottmål

Om du har blivit utsatt för våldsbrott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, dvs en egen jurist som ska vara ditt stöd under förundersökningen och vidare genom hela rättsprocessen. Målsägandebiträdet kan även hjälpa dig att kräva skadestånd av gärningsmannen.

Kontakta oss om du har blivit utsatt för brott, så ser vi till att du får ett målsägandebiträde redan i början av utredningen. Då kan vi ge dig stöd och information genom hela utredningen och vi kan också följa med dig på förhör. Vi dokumenterar dina skador och kostnader och tar in de handlingar som behövs för att beräkna ditt skadestånd. Kostnaderna för ett målsägandebiträde ersätts av staten.