Migrationsrätt

Migrationsrätt

 

Migrationsrätt är ett samlat begrepp på det område inom juridiken som handlar om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige.

Den som ansöker om asyl och anses vara i behov av offentligt biträde har rätt till ett sådant. Du har då rätt att önska en särskild jurist som offentligt biträde. Om den sökande inte har rätt till ett offentligt biträde kan istället ett privat ombud anlitas.

Vi har en bred erfarenhet och kunskap som rör alla områden av migrationsrätten. Vi kan t.ex. hjälpa dig med frågor rörande din egen eller dina anhörigas rätt till uppehållstillstånd, rätten till arbetstillstånd, hur man överklagar Migrationsverkets beslut, frågor kring asylärenden samt mycket mer.