Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt innefattar all juridik som har med familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter mot varandra att göra.

Hit räknas frågor om arv, äktenskap, samboende, vårdnad, boende, umgänge, underhåll och bodelning. Vi har en bred erfarenhet av alla de frågor som innefattas i familjerätten.

Kontakta oss för rådgivning och för att få veta vad vi kan hjälpa till med. Vi undersöker också dina möjligheter att få rätt till finansiering via rättsskydd eller rättshjälp.